Обобщающий урок

Нажмите на ссылку Obobshchenie_temy_Naturalnye_chisla_i_shkaly.ppt, чтобы просмотреть файл.